Homepage Бланк списання зерна на доробку та очистку


Бланк списання зерна на доробку та очистку


За відсутності комерційного акта постачальник несе відповідальність тільки за невідповідність категорій мішків за фактичною наявністю, вказаній в документах постачальника. При відсутності ваг маса кукурудзи в качанах, завантаженої в сушильні камери, як виняток, визначається за обсягом на підставі обмірювання, зробленого в сушильних камерах після їхнього завантаження. Якщо довжина платформи ваг коротша за довжину автомобіля з причепом, то їх зважування без розчеплення не проводиться. Журнал обліку введення вітамінів у продукцію форма N 80 Веде на борошномельних заводах спеціально виділений працівник, який відповідає за облік витрати вітамінної суміші. Графи "Надходження" форми N 36 за складом безтарного зберігання заповнюються за даними книги обліку завантаження силосів, а вологість борошна - за середньозмінною пробою. При цьому маса розсипних комбікормів використовується для оперативного обліку наявності продукції у складі. Етикетку пришивають на мішок при пакуванні. Ма- са ку- ку- руд- зи піс- ля су- шін- ня, кг Під- пис зер- но- су- ши- ль- ни- ка Під- пис змін- ного май- стра по- ча- ток за- кін- чен- ня три- ва- лість зер- на стриж- нів се- ред- ньо- зва- же- на по- ча- ток за- кін- чен- ня три- ва- лість го- ди- на пе- ре- вір- ки воло- гість зер- на в ка- ча- нах, % тем- пера- тура суш. Залишок визначається щодня, якщо протягом дня були операції з надходження та відпуску. Акт попереднього обстеження на проведення фумігації приміщень, суден, тари, брезентів, щитів і газової дератизації форма N 137 Оформляють у трьох примірниках при обстежені зернового складу або промислового підприємства перед проведенням фумігації виробничих і складських приміщень, барж, суден, зерноочищувального обладнання та інвентарю, тари, брезентів і суден і газової дератизації керівником робіт сумісно з директором або начальником ВТЛ і представником пожежної охорони підприємства. Зернова суміш від первинного оброблення зерна повинна задовольняти такі вимоги: запах - не затхлий і без інших сторонніх запахів; вологість - не більше 17 %. Відомості відважок оформляють у двох примірниках і обидва здають у бухгалтерію. Посвідчення оформлюють у трьох примірниках, один з яких прикладають до залізничної водної накладної, другий передається в бухгалтерію, третій зберігається у ВТЛ протягом року. Крім того, для нормальної роботи необхідно мати підтримку cookies, якщо не встановлено по замовчанню... Показники якості зерна, відсутні на звороті накладної, дописуються від руки. Підсумкові дані підводяться щомісячно і щоквартально і звіряються з даними бухгалтерського обліку. За підрахунками підсумків за звітній період місяць в журналі проводять розрахунок норм виходів продукції для заповнення форми N 117. Матеріальна перепустка форма N 196 , Журнал обліку фактур, товарно-транспортних накладних і перепусток, відібраних охороною при випусканні транспорту з території об'єкта форма N 200. Його форма є первинним лабораторним документом. Маса висівок визначається багатокомпонентними вагами, установленими в цеху преміксів. У другій частині - в акті на очищення - відображають результати технологічного процесу очищення насіння, причому надходження насіння із очищення поділяють на чисте, те що підлягає повторному очищенню і ненасіннєве зерно. Документ підписують завідувач складу та начальник ВТЛ за поданням осіб що склали та перевірили реєстр. Розподіл фізичної маси прийнятого зерна за місцями зберігання вказується в розділі II реєстру і засвідчується підписами матеріально відповідальних осіб. Маса відпущеного зерна визначається матеріально відповідальною особою на вагах у присутності водія або уповноваженої власником особи. Бухгалтерія підприємства щодня звіряє масу оприбуткованої продукції і відходів з масою, відображеною начальником виробничого цеху в рапортах. Підчисток і виправлень у звіті не допускається, звіт оформлюють заново, підписує його матеріально-відповідальна особа. В журналі вказують дані про час відволожування зерна в бункерах, наявність зерна в них у кінці зміни. В журналі передбачені всі показники якості зерна і продукції згідно вимог чинної нормативної документації. Маса отриманих стержнів визначається шляхом зважування. Акт підписують матеріально-відповідальні особа та начальник ВТЛ, перевіряє бухгалтер і затверджує керівник підприємства.


Графи від 1 до 20 розміщують на лівій полосі журналу, решта граф - на правій полосі журналу.


Видається підприємством на кожну партію, відвантажену на автомобільний, залізничний і водний транспорт. Начальники виробництв і завідувачі зерносховищ щодоби здають у бухгалтерію звіти форма N ЗХС-37 з доданням усіх документів. Для цього розміщення продукції, яка надходить залізницею, проводиться у повагонних штабелях. Документ доставляють одержувачу з першим автомобілем. Зародки пшеничні харчові повинні відповідати таким вимогам: зовнішній вигляд - тонкі пелюстки із зародкової частини зерна з наявністю роздроблених оболонок; колір - золотисто-жовтий; запах - властивий пшеничному борошну, без затхлого, солодового, пліснявого та інших сторонніх запахів; смак - властивий пшеничному борошну, без стороннього присмаку, не кислий, не гіркий; мінеральна домішка - при розжовуванні не повинно відчуватися хрускоту; чистота - не менше 85,0 %; металомагнітна домішка: вміст - не більше 3,0 мг в 1 кг зародків; розмір окремих частинок у лінійному вимірюванні - не більше 0,3 мм; маса окремих частинок - не більше 0,4 мг; зараженість і забрудненість шкідниками хлібних запасів не допускаються. Рух порожньої тари та брезентів Категорія і сорт мішків, брезенту Залишок Надійшло Використано Залишок 1 2 3 4 5 Зав. Його передають старшому майстру виробничої дільниці, який закріплює ярлик біля відповідної партії зерна або насіння олійної культури. При цьому, окремі листи табуляграми видають під розписку бухгалтеру, який веде кількісно-якісний облік, нумерують і підшивають в папки і зберігають як документи суворої звітності. Показники якості проставляють з точністю: крупність або номер круп - до 1 %; вологість, вміст оброблених зерен інших культур, доброякісне ядро, недодир у перлових і ячних крупах, пожовтілі і гльотинозні зерна рису - до 0,1 %; зольність вівсяних пластівців "Геркулес" - до 0,01 %; сміттєва домішка, необрушені зерна, биті, зіпсовані, мучка, поїдені зерна гороху - до 0,01 %. При відпуску завідуючий складами робить на звороті наказу відмітку про відпуск. Рух тари під продукцією, комбікормами, висівками, відходами, зерном, сортовим насінням Категорія і сорт тари Залишок Надійшло Викори- стано Залишок в тому числі під борошном і крупами під зерном під сортовим насінням 1 2 3 4 5 6 7 8 3.

You may look:
-> прошивка версии 3 3 для телевизора lg 26ld335
Масою зерна, переданою у виробництво, вважається маса, визначена на вагах виробничого корпусу.
-> сочинения по произведениям корнель
В акті проводиться опис об'єкта, вказується об'єм робіт, порядок підготовки об'єкта до фумігації, обов'язки адміністрації по забезпеченню заходів суспільної безпеки, строки початку і закінчення робіт, потреба в мішках, брезентах, хімікатах.
-> краткий конспект пораграфа деление клеток
Один примірник передається у бухгалтерію, а другий залишається у завідуючого виробництвом.
-> г степанов сочинение рассуждение
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Демчака І.
-> драйверы установки samsung ml 1665
Матеріально відповідальними особами за кількісно-якісне зберігання зерна і продукції є начальники цехів, виробничих дільниць, завідувачі складів, майстри, змінні петлівники, круп'янщики.
->SitemapБланк списання зерна на доробку та очистку:

Rating: 93 / 100

Overall: 91 Rates